0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام در روستای ما به دلیل ترک فعل دهیار که تعمیر وترمیم مسیرهای سیلاب میباشد وایشان بودجه خوبی بابت سرانه دریافت مینمایندمتاسفانه با بارش باران فصلی وبراه افتادن سیل خسارت زیادیبه ما خورده وچاه آب کشاورزی ما کاملا نابود شده لطفا راهنمایی بفرمایید که میتوانیم از ایشان شکایت وطلب خسارت نماییم متشکرم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: در صورت عدم وظیفه قانونی دهیار منطقه از این فرد شکایت کرده و مطالبه خسارت نمایید.

...