0 امتیاز
در خانواده توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام. بچه خواهرم توسط شوهرش با چاقو صدمه شدید خورده ودرب منزل بروی دختر بسته شده تا نتونه جایی بره وشکایت کنه

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: می توانید از این فرد نزد مقامات قضایی شکایت کرده یا توسط وکالت به وکیل این اقدام را انجام دهید.

...