0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
سلام در تجدید نظر دعوای تصرف عدوانی مالک رد دعوی شد ودر رای متن ذکر شده #فیشهای پرداختی سالیان اخیر نشان از نوعی رابطه قراردادی خاص فیمابین میباشد# ایا برای دادگاه رابطه استجاری مشخص شده و میتوان به ان استناد کرد برای دعوای الزام به تنظیم سند اجاره مغازه ممنون
مربوط به این پاسخ: رای تجدیدنظر

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: چون رابطه شما رابطه استیجاری بوده پس نمی توان به تصرف عدوانی استناد کرد و شما باید با وکیل متخصص مشاوره نمایید تا از حکم مورد نظر اعاده دادرسی نماید.02191002090

...