0 امتیاز
در قرار دادها توسط
نمایش از نو توسط
یک سند مشاع از پلاک ۸۹ از  اراضی شاندیز هست جهت بوجود نیامدن مشکل از جای که این فقط یک سند هست  واعیان ندارد چه چیزهای راباید نوشت که مشکلی پیش نیاد

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید


...