0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
با سلام اخیرا شهرداری توسط پیمانکاران  خود در وسط کوچه ما اقدام به ایجاد ابراه نموده که این امر در بررسیها نشانمیدهد که دربهای ورودی حدودا 10 تا 15 سانتی متر به بالا برده شوند که این موضوع نیز باعث میشود تا بطور کلی کد حیاط و ساختمان تغییر یابد که این امر تیز مستلزم هزینه زیادی میباشد .لطفا اعلام فرمایید که طرح شکایت از شهرداری را چگونه شروع نماییم .با سپاس

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: شکایت از شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد .

...