0 امتیاز
در قرار دادها توسط
ویرایش شده توسط
فریب در معامله

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: همان تدلیس در اصطلاح حقوقی می باشد که بعد از اطلاع باید فورا نسبت به فسخ قرارداد اقدام کرد.

...