0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
ویرایش شده توسط
شکایت از ماموران انتظامی

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: می توانید از طریق مراجع قضایی این افراد شکایت نمایید.

...