0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام ودیعه مغازه ای که دراجاره بنده هست به مبلغ۳۵۰ملیون میباشد به صندوق شورای حل اختلاف واریز شده به چه صورت می‌شود دریافت کرد آیا باید از موجر گواهی تخلیه بگیرم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: با ارایه اتمام قرارداداجاره نسبت به استرداد ان اقدام نمایید.

...