0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام ببخشید آیا بعد از دستورهای قاضی کشیک افسرتجسس می تواند دوباره بازداشت کند

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: بله بازپرس می تواند نسبت به بازداشت بسته به نوع جرم اقدام نمایید.

...