0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط

سلام بنده به عنوان ذی نفع از کمسیون ماده صد شهرداری رای قطعی کسب کردم عوامل مربوط به اجر۵ماهه اینو اجرایی نمیکند باکدام اتهام میتوانم علیه عمل کارمند شکایت به دادسرا ارجاع کنم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: از طریق دیوان عدالت اداری بایستی شکایت نمایید.

...