0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
ویرایش شده توسط
خروج دختر زیر 18سال از ایران ممکن می باشد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: زیر 18سال باشد نیاز به اذن پدر می باشد.

...