0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
با سلام

در خصوص مسئولیت ریزش سنگ نما که تا ۱۰ سال اگر خسارت جانی و مالی وارد اید با سازنده است و تا ۵ سال اگر خسارت وارد نشود با سازنده است

امکانش هست بفرمائید مستند و ماده قانونی این متن رو

متشکرم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: قرارداد توافقی می باشد این امر و براساس خسارت قراردادی باید مستند قرارداد خود قرار دهید.

...