0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
آیا نصب دوربین در اتاق پرنسل قانونی هست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: بله چون محیط اداره کار تحت مالکیت کارمندان نیست که.

...