0 امتیاز
در خانواده توسط
سلام وقت بخیر

وقتی مرد به همسرش خیانت میکند و در کار فساد ( دلالی خانم های فاحشه) رفته باشد و چندین شاهد هم باشد و حتی مکان انجام فساد هم مشخص شده باشد، زن باخبر میشود ولی مرد با خشونت او را به بیرون خانه می اندازد و بعد از 2 ماه هیچ خبری از زنش که خانه پدریش است نگرفته ، تکلیف زن چیست ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: می توانید اقدام به درخواست طلاق به استناد وجود شرایط عسرو حرج نمایید.

...