0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام

آیا از مادر ۷۰ ساله فرزند میتواند اجرت المثل ایام تصرف گرفت ...یعنی از مال خود مادر اجرت المثل گرفت فرزند با اقرار نامه محضری میتواند یا نمی‌تواند ...ممنون میشم از پاسخ

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: باید موضوع خودتان مشخص و دقیق مطرح نمایید.

...