0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
با سلام

یکی از همکاران سابق من مکالمه تلفنی دو تن دیگر از همکارانمان را که توسط یکی از آنها ضبط شده بود و در اختیار این همکار بنده گذاشته بودند را ایشان نیز برای من در پی وی شخصی تلگرام من ارسال کردند و با ذکر جمله ای قصد برانگیختن مرا داشتند که مثلا بگویند این آدمها از دوستان و همفکران شما هستند و شخص مکالمه کننده را نزد بنده تحقیر نماید

بنده هم  بشدت از این کار برانگیخته شدم و فحاشی بسیاری و حتی تهدید به کتک زدن هم نسبت به ایشان طی یک ویس در پی وی ایشان کردم

حالا از من شکایت کردند مبنی بر فحاشی و....از طرف من نسبت به خودشان

آیا میتوانم به این ارسال مکالمه تلفنی به بنده  اتکا کنم و بگویم که ایشان با این عمل باعث ناراحتی من شدند و موجب ایراد فحاشی  و ناراحتی من شده اند.چون هیچ شخصی که بی دلیل به کسی فحاشی نکرده و او را تهدید ننیکند.در واقع اصلا منظور ایشان هم همین هدف را دنبال میکردند تا مرا عصبانی کرده و از بازتاب دفاع بنده برای تخریب شخصیت من استفاده  بکنند.

ممنون و تشکر

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: باید از طریق مشاوره با وکیل اقدام نمایید.02191002090

...