0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
نمایش از نو توسط
با سلام. در یک منطقه ای که رفت و آمد بسیار کمی می شود ماشین را کنار جدول خیابان پارک کردم و رفتم. بعد از برگشت با سپر ِ شکسته شده ی پشت ماشینم مواجه شدم. قبلا در داخل ماشین دوربین نصب کرده بودم و صحنه را بازبینی کردم و ضارب را نشان داد. آیا می توانم از وی شکایت کنم؟ اگر شاهد (انسان) پیدا نکنم چه می شود

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: باید ابتدا با پلیس تماس گرفته تا وقایع را صورت جلسه نماید و سپس براساس ان باید شکایت کرد ولی با این گفته شما صرف ادعا نمی توان شکایت نمود.

...