0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
با سلام اینجانب زمین کشاورزی را بدون حق ابه به شخصی فروختم که دقیقا در متن قرارداد عادی موضوع اب بروشنی ذکر شده که انتقال داده نشده است وکالتی به ایشان دادم جهت انتقال سند زمین ولی قرار شفاهی گذاشتیم که در متن وکالت حق ابه به ایشان وکالت داده شود برای فروش یا انتقال اب و ثمن ان به من پرداخت شود که متاسفانه اب را به شخصی دیگر واگذار کرده و وجه ان به من داده نشده و بر اساس ان وکالت سند هم بنام خودش زده شده است با این توضیح که یکی از چکهای ایشان بعد از انتقال سند پاس نشد حالا میخواستم ببینم چطور میشه ثمن اب را با قیمت روز از ایشان مطالبه کنم و ایا با چکی که پاس نشده راهی برای عدم تنفیذ قرارداد یا وکالت نامه دارم یا خیر با تشکر

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: می توانید بااستناد به ان با تعیین نظر کارشناسی قیمت حق ابه را مطالبه نمایید و هم چکی را که پاس نشده بهمرا خسارت تاخیر تادیه از ان شخش مطالبه نمایید.

...