0 امتیاز
در خانواده توسط
سلام.  یکی از برادران سهم ۲ برادرو یک خواهر را به نام خود  کرده( با میل پدردر زمان مریضی .پدرم سالهاست که مریضی داره و تمرکز درستی نداره ) و تمام اسناد را پدرم  امضا کرده. این کار زمانی انجام شده که من و برادر دیگرم در خارج زندگی میکردیم.  ایا این کار غیر قانونی هم از طرف برادر و هم از طرف پدر نیست؟ چه راهی قانونی برای ما وجود دارد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: اگر محجوریت پدرتان را ثابت نمایید می توانید نسبت به ابطال ان اقدام نمایید.

...