0 امتیاز
در در رویه دیوان عدالت اداری توسط
برچسب گذاری دوباره توسط

با سلام و احترام اینجانب کارمند رسمی در یکی از ادارات شهرستانی می باشم در طول سال های گذشته امور متعدد فاقد پست سازمانی در چارت اداره را به انحای مختلف و بدون ابلاغ کتبی در خواست انجام آنها همراه با انجام امور پست سازمانی تحمیل کرده اند آیا شکایت به دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست حقوق و مزایای امور تحمیلی مثمر ثمر می باشد و چقدر قابل احقاق است ؟ از طرف دیگر در طول سنوات گذشته حدود 19 سال حق مسئولیت مسئول ... حکم کار گزینی را نپرداخته اند که با پیگیری های بعمل آمده بعد از 19 سال در حکم اعمال کردند آیا قابل وصول از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری می باشد می باشد ؟ در سال 1390 سختی کار حکم را با درج عبارت حذف سختی کار از حکم برای افرادی که با کامپیوتر کار می کنند حذف کردند که با توجه به اینکه اینجانب امور محوله را اصورت دسیتی انجام می دهم اعتراض کردم که اقدامی نشد آیا با شکایت به دیوان عدالت اداری قابل وصول است و چقدر امکان موفقیت برای حصول نتایج از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری وجود دارد؟ با تشکر

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: شما بایستی با وکیل متخصص مشاوره نمایید02191002090

...