0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
باسلام من ضامن برادرم برای وام شدم ایشان پرداخت نکردنداقساط اورا از حقوق بنده به مدت 22ماه تا دیماه سال گذشته بانک برداشت کردو از آن به بعد دیگر کسر نکردنددر تاریخ 1400/6/13 اظهارنامه ای تحت عنوان الزام به ایفای تعهد مالی برایم از طریق نماینده حقوقی بانک ارسال شده باتوجه به عدم تمکن مالی وام گیرنده و اینکه اینجانب هیچگونه درخواستی و یا اعتراضی در خصوص کسر از حقوقم اعلام نکرده بودم و بانک خودشان راسا"با هماهنگی ساتا نسبت به عدم کسر از حقوقاقدام نموده اند راهنمایی بفرمایید چگونه پاسخ اظهار نامه را بدهم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: اظهارنامه صرفا یک راه مطالبه ای می باشد و عدم پاسخ شما ضمانت اجرایی ندارد و شما به عنوان ضامن در صورت عدم پرداخت طرف باید همچنان تا اتمام اقساط اقدام به پرداخت نمایید.

...