0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
با عرض سلام و خسته نباشید

هیئت مدیره ساختمان ، سه قسمت از حیاط مجتمع مسکونی را، به پارکینگ مهمان تبدیل کرده اند.

من در طبقه اول ساکن هستم و یکی از این پارکینگ های مهمان دقیقا زیر پنجره اتاق من میباشد و ایجاد مزاحمت میکند، همچنین از نظر امنیتی هم به دلیل وجود ماشین در زیر پنجره ، احتمال دزدی و ... را افزایش میدهد.

من خودم مالک هستم، و بدون نظر من این تصمیم گرفته شده ، آیا امکان طرح شکایت و اعتراض دارم.

ممنون

لطف می فرمایید که پاسخ دهید.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: شما می تواند علیه هیات مدیره ساختمان شکایت نموده ورفع مزاحمت نمایید.

...