0 امتیاز
در شرکت های تجاری توسط
با سلام تعدادی از متخصصان بیهوشی در یک بیمارستان تعاونی مشغول کارند آیا می توانند مدعیشوند  که عضو تعاونی شوند

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید


...