0 امتیاز
در خانواده توسط
با سلام .پدر بنده دو تا زن داشت از زن اولی هیچ فرزندی ندارد واز زن دوم 8 فرزند دارد پدرم 20 سال پیش فوت کرده اند وزن اولی کلا در یک ساختمان با ما زندگی کرد وما عین مادر دوستش میداشتیم وبا توجه به کهولت سن وبیماری قلبی وغیره هزینهای درمانش رو ما پرداخت کردیم ودر چندین وصیت نامه ذکر کرده که مال ومنال منقول وغیر منقول ندارم اگر هم چیزی بوده دادم به فزندان همسرم که از من نگهداری کنند .والان دوسال هست که ایشون هم فوت کرده وورثه ای جزئ خواهر زاده کسی ندارد .آیا این خواهر زاده ها میتوانند از ما ادعای ارث خالشون رو کنند.؟وچقدر سهم بهش میرسه؟واین هزینهایی که ما براش طی این 20سال  انجام دادیم چی میشه؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید


...