0 امتیاز
در خانواده توسط

برادر من بیش از بیست سال است که مفقود میباشد پدر و مادر من هم طی پنج سال گذشته فوت شدند آیا دختر برادر من میتواند قیم او باشد ؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید


...