0 امتیاز
در خانواده توسط
من خانمی خارجی هستم که با یک اقای ایرانی در خرج از ایران ارداج کردم .بعد از سه سال  و اندی  دارای یک

فرزند دختر هستیم که ایشان مدتی قبل علیرغم مخالفت من دخترمان را با ورقه عبور از کشوری که در ان هستیم  خارج نموده و به ایران برده و از بازگشت ممانعت میکند  من چه طوری  

میتوانم حضانت دخترم را بعهده بگیرم

از کجا باید شروع کنم و چطوری ایا با وکالت دادن به شخص ثالث ؟ در ضمن ازدواج ما در دفاتر کشورمان ثبت و قانونی می باشد

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید


...