0 امتیاز
در در رویه دیوان عدالت اداری توسط
با سلام بنده ۴ ماه پیش برای  صدور مجوز ساخت پیش طرح خود را به شهرداری ارائه و مورد تایید شهر سازی قرار گرفت و دفتر طراحی نقشه با استناد به آن تاییدیه اقدام به طراحی و تصویب نقشه در نظام مهندسی نمود و بنده همه هزینه های آنرا پرداخت نمودم،سپس نقشه ها به شهرداری ارائه نمودم و توسط شهرسازی تایید و عوارض آن محاسبه و همه آنها را پرداخت نمودم و تسویه حساب داخلی شهرداری کامل انجام دادم. مجوز ساخت توسط شهرسازی صادر و امضا نمودند و برای امضای معاون شهر سازی و شهردار به انها ارجاع گردید .اما انها به دلیل کسری پارکینگ از امضای مجوز امتناع نمودند .در صورتی که این کسری در طرح پیشنهادی بوده و با آن موافقت نموده بودنند. درحال حاضر بنده چه کاری میتوانم برای احقاق حق خود انجام دهم؟با تشکر

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید


...