0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام ...در پرونده تخریب قاضی کارشناس میفرستم اتهامات شاکی را قبول کرده کارشناس میفرسته رو ی صحنه یا خیر ..

به چه معنا هست

پرونده قرار قرار اعدادی صادر شده

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: یعنی پرونده به کارشناسی ارجاع شده تا کارشناس نظر خودش را اعلام کند.

...