+1 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
نمایش از نو
سلام عرض ادب
یه سوالی داشتم
اگه مالی به ظن قاچاق برای تعیین تکلیف از مراجع قضایی در گمرک ضبط بشه
حالا تا صدور رای قطعی این اموال توسط 2 تا کارمند تعویض بشه این کار اختلاس هست یا دخل تصرف در اموال توقیفی؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط
سلام

با توجه به عمل انجام شده از سوی کارمندان این رفتار مجرمانه منطبق با دو عنوان کیفری یعنی اختلاس و دخل و تصرف در اموال توقیفی است . نظر به اینکه عنوان مجرمانه خاص یعنی دخالت و تصرف در اموال توقیفی باید لحاظ شود و مرتکبین با این عنوان مجرمانه محکوم خواهند شد.

البته مقررات تعدد معنوی نیز در مورد آنها اعمال خواهد شد.
توسط
قاضی در دادگاه بدوی دو جرم  اختلاس و دخل تصرف در اموال توقیفی در دادنامه ذکر کرده به نظر شما 2 تاش  در تجدید نظر تایید میشه؟

...