0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
یک کارگاه 500 متری شراکتی نصف نصف بین دو نفر، که 200 متر جلوی آن 2 سند 3 دونگ و 300 متر عقب آن 2 سند 3 دونگ دارد.

200 متر جلوی آن یک زمین مستطیلی و سمت خیابان است که به راحتی قابل تفکیک است ولی 300 متر عقب یک درب، سمت کوچه پشتی دارد و به دلیل نقشه نامناسب به راحتی قابل تفکیک نیست.

 یکی از شرکا خواهان جدا کردن و دیوارکشی سهم خود از 200 متر جلو است. با توجه به اینکه کل 500 متر در شهرداری، یک کارگاه ثبت شده است، در صورت نارضایتی شریک دوم، آیا او قادر به جداسازی و دیوارکشی سهم خود فقط از 200 متر جلو است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: می توانید از طریق اداره ثبت اقدام به افراز سهم خودتان نمایید.

...