0 امتیاز
در خانواده توسط
طلاق  خلع نوبت اول و دوم یعنی چه

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

طلاق انواع مختلفی دارد یکی از آنها خلع بوده که در آن زن به خاطر کراهت مبلغی را به مرد پرداخت می کند یا از حق و حقوق خود می گذرد تا صیغه طلاق اجراء شود و اول و دوم ندارد برای اطلاع از چنین عناوینی به کتاب «دعاوی طلاق در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» مراجعه فرمائید.


...