0 امتیاز
در قرار دادها توسط
با سلام و احترام

شخصی به عنوان خواهان پرونده علاوه بر موضوع تنفیذ هبه نامه درخواست اعسار از هزینه دارسی نموده است. در حالی که میدانم شخص خواهان معسر نیست. برای اثبات معسر نبودن شخص چه کار باید کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

شما می توانید از دادگاه تقاضای استعلام حساب های بانکی یا اموال شخص مدعی را بخواهید برای کسب اطلاعات بیشتر کتاب «دعاوی اعسار دررویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» را مطالعه کنید.


...