0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
آیا کارفرما یک شرکت میتواند بدلیل نداشتن کارکرد یک راننده استیجاری بخاطر بیماری کرونا بیمه و حقوق او پرداخت نکند ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: خیر نمی تواند این اقدام را انجام دهد در صورت اختلاف می توانید از شرکت بیمه مزبور علیه کارفرما شکایت نمایید.

...