0 امتیاز
در قرار دادها توسط

باعرض سلام حضور محترمتان سوالی داشتم درخصوص خانه ای که بتازگی خریدم که متاسفانه صاحب خانه بابت حضور ند اشتنمان درموعدمقرر دردفترخانه اونهم علتهایی مثل نبودپایانکارمجزایی که خودشان دیر ترازموعدمثلاشش روزبعدازموعددفتر خانه آوردند که موجب شدنتو نند عدم حضورد دفترخانه رااخذکند، وهمدستیه ایشان بامشاوراملاکی که از، عدم اطلاع بنده استفاده کردویک درصدازبنده کمیسیون گرفت. که البته ازمهرماه سال گذشته بنابربخشنامه سازمان  صنعت ومعدن حق ک

کمیسیون به 25صدم یک درصد تقلیل پیدا کرده وباوجودتماسهای مکرربنده بامشاوری که حتی اتحادیه مشاورین املاک تهران واحدشکایات بعداز4یا5 بارمراجعه برای شکایت به اتحادیه طفره رفتن فردی که شکایات راتحویل میگرفت لذا مشاورمذکور از 2میلیون حقوق تعلق گرفته خودازبنده ۷۵۰۰گرفتند که البته ۲۵۰۰ رابرگشت داده ولی مابقی راهنوزربرگشت نداده صاحبخانه هم هرآنچه د توانش بودرابکاربسته وتوانسته ازخانه تادر سرویس بهداشتیوحمام ویراق درهاکادرآخرهم مغزی در ورودی راجلوی چشم مادر وهمسرم و بهای گازوبرق مصرفی که مبلغی حدود ۳۰۰هزارتومان واظهاراتش درخصوص منزلی که خریده ووامی که فروشنده منتظر تصوفیه هست ودوماه دیرکردبنده که عواملی مثل تعطیلیهای کروناکه دولت انجام داد ومتاسفانه فوت رئیس دفتر، دفترخانه طرف قرارداد بانک والزام به تعویض دفترخانه وکمی هم در اداره خو دمان در دایره وام هم مشکلاتی پیش آورده شدکه زیاد مهم نبوددرحدکجخلقی بیشترمیشه دید ودرحد احمال وسهل انگاری بیشتر بود خواستم بدانم دراین خصوص میشه کاری کردکه الزام به برگشت مواردی خانه مبلغ مشاوراملاک واستر داد مبلغ وکیل ودادرسی هم شامل شود؟ به این خاطرکه چنین افر ادی که اینکارهای پست  انجام میدهندبرگشت پول  گوشتشان راکندن هست ممنون وعذرخواهی میکنم اززیادبودن مطالب اگر بشه کاری کرد میخواستم قبول زحمت بفرمایید متشکرم 

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: شما باید با وکیل متخصص این امر مشاوره نمایید02191002090.

...