0 امتیاز
در شرکت های تجاری توسط
ویرایش شده توسط بی نام
با سلام

حکم استرداد چک قابل مطالبه هست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

سوال مفهوم نیست ولی اگر منظور این است که حکم استرداد چک قابل اجرا می باشد یا خیر ، بله این حکم نیز قابل اجرا است. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب«دعاوی چک در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» مراجعه فرمائید.


...