0 امتیاز
در خانواده توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
با سلام بنده با پیامک(بصورت غیر حضوری) نسبت به تائید وکیل از سوی خانواده ام اقدام نموده ام ولی الان می خواهم که وکیل را عزل کنم باید به کجا مراجعه کنم ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: می توانید در قالب یک لایحه به دادگاهی که پرونده دران مطرح بوده درخواست عزل وکیل نماییدیا اگر وکالت دفتری باشدبه دفتری که وکالتنامه را صادر کرده اقدام نمایید.

...