0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
همسایه طبقه پایینی به دلیل سرو صدای یه بچه دوساله همسایه طبقه بالایی شکایت مزاحمت ملکی کرده و ادعا کرده که همسایه مذکور باعث کثیفی مشاعات شده است و بدون اینکه تذکری از سوی مدیر ساختمان که همان فرد شاکی است به فرد متهم داده شود،از دو همسایه دیگر استشهاد گرفته است و ضمیمه شکایت خود کرده است .دقیقا میخواهم بدانم که مراحل قانونی آن چیست چه حکمی در این خصوص داده میشود؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام:ابتدا از طریق تماس با 110و با تنظیم صورت جلسه با استناد به ان از طریق دادگاه اقدام به شکایت نموده و درخواست رفع مزاحمت نمایید.

...