0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
با سلام دو برادر ویک  خواهر برای تقسیم ارث مشکل دارند .البته دو برادر با هم مشکلی باهم ندارند ولی خوهار با انها تفاهم نمی کند.دادخواست تقسیم ترکه از طرف برادران داده شد. زمین کارشناسی شده می خواستم ببینم ایا یکی از برادران اگر بخواهد ارث خود را به برادر دیگر واگذار کند وبرادر دیگر می تواند از حق شفعه استفاده کند ودر مزایده ارث خواهر خود را خریداری نماید.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: حق شفعه برای شرکایی است که به تعداد دو نفر باشند ولی اینجا تعداد شرکا بیش از دو نفر می باشدوحق شفعه ایجاد نمیشه.

...