0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
با سلام ، من زمین کشاورزی را بصورت قولنامه معامله کردم و مبلغی رو به عنوان پیش پرداخت به فروشنده دادم. قرار براین شد در زمان متراژ زمین سند رسمی قبلی ارایه گردد تا بصورت رسمی ثبت گردد بعد از دو ماه هنوز سند رسمی را نداده است.منم می خواهم فسخ کنم که فروشنده قبول نمی کند به نظرتان چکار کنم بهتر است

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: می توانید بابت خیار تاخیر ثمن معامله قرارداد را فسخ نمایید.

...