0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام زمینی۳سال پیش ازشخص عادی خریدم باقولنامه عادی باپروانه ساخت شرکت تعاونی نان قدس رضوی به۵نفرازاعضای خودواگذارمیکندهمین زمین وبااجاره خط بعداز۱سال که من خریدم ونصف وساختم داخلش سکونت داشتم دردادگاه نتونستن اسباط کنن بعدالان خودشرکت تعاونی که به ۵نفرازاعضاش واگذارکرده بودامده باهمان خواسته ها حکم قلع وقمع ومطالبه خسارت بطلان قولنامه وگرفته ایامیشه البته تصرف عدوانی وورودبه ملک غیرهم کیفری شاکی شدن بازم نتونستن اسباط کنن ومحکوم شذن

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: باید از طریق سامانه وکیل تاپ برای مشاوره با وکیل متخصص اقدام نمایید.

...