–1 امتیاز
در خانواده توسط
مادرم از فرزند پسرش که فوت کرده ارث میبرد خانواده پسر یعنی همسر و فرزندانش بفریب وکالت بلاعزل از مادر اخذ میکنند مبنی بر بخشش سهم االارثش ۱- آیا تدلیس ایشان با فرض کهولت سن قابل پیگیریست ۲_ مادر متوفی با توجه به داشتن فرزندان دیگر میتونسته تمام سهمالارثش را ببخشد یا اختیار دوسوم از مالش را داشته ۳_ مادر متوفی هم فوت میکند آیاا ورثه ایشان حق شکایت وتقاضا برای سهم الارث مورد بحث دارند ممنون

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید


...