0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
همسرم تعداد 21 سکه تمام بهار آزادی سکه من را بدون اجازه من از منزل خارج نموده و بعداز یک هفته من ضمن مرتب کردن منزل متوجه موضوع شدم .با همسرم مطرح کردم وی اعلام کرد به علت عدم امنیت آنها را به برادرم به صورت امانت سپردم که درصندوق امانت بانک قرار دهد .سپس من از وی آوردن رسید از برادرش را خواستم که به عناوینی طرفه رفته و نیاورد وی س ترک انفاق نمود و به منزل برنگشت وسپس با تبانی تعدادی از خانواده با دادستان تراشیهای خود قصد ضایع نمودن حق بنده یعنی سکه ها نمودن با که بنده با ضبط نمودن صدای برادرش در حضور دوشاهد که خواهرم وهمسر خواهرم که اقرار نمودن که سکه ها دست من به امامت است .من به همسرت رسید دادم خودش رسید بیاورد وسکه ها را پس بگیرد ومن درحال حاضر از وی مدتی است خبر ندارم کجاست .حال کن با توجه با داشتن فاکتور خرید تعداد21 عدد سکه وتراکنش حساب واریزی پول به حساب طلا فروش و داشتن شاهد نسبت به صحبتهای برادر همسرم وصدای ضبط شده وی .باز هم دادگاه دادخواست بنده را رد نموده ورای قطعی صادر نموده است .لطفاً راهنماییم نمایید چون حق بنده ضایع شده است .درضمن همسر من قبلاً نیز بار دیگر سرقت نموده ومن تعهد محضری  از وی دارم .

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: شما می توانید از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره تلفنی یا متنی بگیرید.

...