0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
نمایش از نو توسط
سلام برای من یه پیامک ارسال شده با این متن

دادخواست شماره 1400220328263647 ارسالي از طريق سامانه خدمات قضائي به شعبه 6152 مجتمع شماره سي و سه شوراي حل اختلاف شهر تهران ارجاع و با شماره پرونده 140091920006669306 و رمز شخصي 98223 ثبت گرديد

وقتی به ثنا مراجعه میکنم نوشته اطلاع رسانی در این پرونده فقط به اشخاص ذی سمت نمایندگان قانونی مجاز است طبق اطلاعات درج شده در پرونده توسط شعبه سامانه مجاز به اطلاع رسانی به شما نیست

و من نمیدانم این پرونده به من چه ارتباطی دارم لطفاً راهنمایی بفرمایید

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید


...