0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
سلام.

جرم قتل که مجازات قصاص دارد در صلاحیت کدام دادگاه است؟ و آیا حکم محکومیت به قصاص قابل تجدیدنظر است؟ و اگه قابل تجدید نظر است در کدام مرجع رسیدگی میشود؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید


...