0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
باسلام

اینجانب با یکی از دوستان شرکتی سهامی ثبت کرده ایم.از چکهای این شرکت که طبق اساسنامه بادوامضاومهرشرکت معتبرهستند ۲چک با امضا جعلی من توسط ایشان بابت حساب شخصی خودش خرج شده و برگشت خورده  که شریک من ادعا میکند چک را فقط با امضا خودش و بدون امضا من خرج کرده و دارنده چک حکم محکومیت وپرداخت مبلغ چک را گرفته

من از دارنده چک شکایت جعل کردم که دادسرا قرارمنع تعقیب داد بااعتراض من آگاهی و هیئت۳نفره کارشناسی گفته که امضا من جعل شده ولی بعلت نبود آثاروعلائم جاعل مشخص نیست وباز قرار منع تعقیب داده شد

اینجور که متوجه شدم من راه را اشتباه رفتم و باید از شریک خودم شکایت میکردم چون شریک من چک رو به اون فرد داده برای همین از شریکم جدید شکایت خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول کردم . ضمن اینکه تازه متوجه هم شدم که اصلا طبق تغییرات آخر شرکت در تاریخ سررسید این چکها شریک من اصلا حق امضا هم نداشته و ۶ماه بوده که دیگه جز صاحبان امضا شرکت هم نبوده . قاضی دادسرا امروز گفت من باز منع تعقیب شریکت را صادر میکنم چون شریکم میگه من جعل نکردم ولی در برگ قرار مینویسم که  جعل امضا من محرز است

آیا این حکم میتونه عدم مسئولیت منو در پرداخت وجه چک ثابت کنه؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

در صورت احراز جعلیت چک این سند ارزشی نداشته و قابل مطالبه نیست بنابراین شما مسئولیتی ندارید. برای مطالعه بیشتر کتاب «جرم جعل و استفاده از سند مجعول در رویه دادگاه ها- انتشارات چراغ دانش» را تهیه کنید.


...