+1 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
ایا حق مالکانه به کل مبلغ مورد معامله تعلق میگیرد یا به مابه التفاوت مبلغ مورد معامله؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
حق مالکانه : «مبلغی است که مستاجر از بابت اقدامات حقوقی و مادی خود در محل های دارای سرقفلی و حق کسب و پیشه برای کسب رضایت مالک این نوع محل ها در جایی که مطابق قرارداد یا قانون به این رضایت نیاز است پرداخت می کند تا موافقت یا رضایت مالک را کسب کند.»

در تعریف حق مالکانه آمده است :علی الاصول حقی با این عنوان در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 وجود ندارد این اصطلاح زاده عرف است و درصدهای آن با توجه به نوع اقدامات مستاجر یعنی انتقال به غیر یا تغییر شغل یا انجام تعمیرات متفاوت می باشد که در کتاب شیوه های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق و کسب و پیشه و تجارت تالیف مهدی و توحید زینالی تشریح گردیده است.

http://cheraghdanesh.com/wp-content/uploads/2015/11/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%81%D9%84%DB%8C.jpg

...