0 امتیاز
در خانواده توسط
با سلام . وقتی در حکم آمده زوجه حق رجوع به ما بذل را از خودش سلب کرده و این حکم قطعی شده  . آیا زوجه میتواند رجوع کند ؟

آیا حکمی مانند این دارید که ارائه بدهید؟

گفته میشود که خانم میتواند رجوع کند چون شرع جایز دانسته .

دلایل قانونی خود را ذکر کنید لطفا یا حکمی ارائه بدهید

ممنون

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

حق رجوع به مابذل در صورت سلب امکان ندارد نمونه آراء در کتاب «دعاوی طلاق در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» موجود است.


...