+1 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
ویرایش شده توسط

اشخاصی در زمین ما اقدام به کاشتن درخت کردند و شاید هم درخواست سند داده باشند.ما سند مالیکت همان زمین را داریم.باید چکار کنیم که نتوانند کاری کنن.

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط
حق زارعانه یا حق نسق به آن ها در صورت وجود سابقه احیا کردن زمین تعلق می گیرد مشروط بر اینکه ید آن ها قانونی باشد و الا شما می توانید تقاضای خلع ید و قلع و قمع بنا و اشجار از دادگاه محل وقوع ملک را بخواهید..

...