0 امتیاز
در شرکت های تجاری توسط
باسلام،صدور تامین خواسته در برات و سفته و چک در شرکتهای تجاری به چه صورت است باتوجه به ماده19 ق.ص.چ با شرکت یا مدیرعامل یا هر دو؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
 
بهترین پاسخ

سلام

به جزء چک که امضاءکننده چک و شرکت متضامناً مسئول می باشد در سایر اسناد تجاری از جمله سفته و برات صرفاً شرکت مسئول بوده و صاحب امضای مجاز وکیل شرکت محسوب می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب «شیوه های عملی وصول چک از طریق مراجع قضایی - انتشارات چراغ دانش» مراجعه فرمائید.


...