0 امتیاز
در قرار دادها توسط
سلام .وقت بخیر . اگر شخصی ملک خود را به دیگری بفروشد و خریدار هم انرا به فرد دیگر بفروشد .چنانچه همسر فروشنده اول علیه وی دعوای معامله به قصد فرار از ادای دین و ابطال معامله مطرح کند و حکم بر بطلان معامله اول صادر و قطعی شود سوال این است که با توجه به اینکه ملک به ثالث منتقل شده ، بطلان معامله اول چه اثری بر معاملات بعدی خواهد داشت ؟ با تشکر

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

با بطلان دعوای اول دعاوی دیگر فضولی محسوب شده و در صورت عدم تنفیذ از سوی طلبکار یا ذینفع باطل خواهند شد برای آگاهی از روند چنین دعاوی و آثار آن به کتاب «دعاوی معامله به قصد فرار از دین در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» مراجعه فرمائید.


...